Tobak
Snus
Tobak

Hälsa eller rökning ? Du väljer
Läs mer!

Att ha bra hälsa är viktigt tycker de allra flesta. Bra hälsa styr mycket av vårt liv. Mår vi inte bra, får vi inte ut det vi önskar av livet. Men avgörandet för hur ditt liv blir är ditt. Det handlar om att finna livskvalitet både kroppsligt och själsligt.
Det finns många starka skäl för alla att vara rökfria - vill du veta mer ?

Så här lyder den aktuella riskbedömningen i Sverige.

Om 1000 20 åringar fortsätter att röka, kommen en av dessa att mördas, sex dö av trafiken, 250 dö av rökningens skadeverkningar redan i tidig medelålder och ytterligare 250 något senare i livet, men klart före den genomsnittliga åldern.

Hänsyn till sin egen och andras hälsa och välbefinnande är naturligtvis de tyngst vägande skälen för att bryta rökvanan. Andra skäl till att sluta är en förbättrad ekonomi, bli kvitt sitt beroende etc.

Några tids på vägen för att sluta röka

Kan du sluta tvärt, för en matematisk nedtrappning tex så här :
under vecka 1 röker man 10 cigaretter / dag, under vecka 2- 9 cigaretter / dag, under vecka 3 8 cigaretter / dag etc När man kommit ner till 3-4 cigaretter / dag kan de flesta sluta tvärt. Detta är ett av de billigaste sätten att fimpa sig fri.

Idag finns många andra medtoder att sluta röka:
 • Nikotinplåster
 • Nikotintuggummi
 • Nikotininhalator
 • Nikotinspray
 • Nikotinmicrotabletter

  Har du jobbigt under din nedtrappning, kan du alltid ringa Sluta Röka Linjen tel.202 84 00 00 och få hjälp av special utbildade tobaksavvänjare.

  Vill du veta mer om rökning så har vi en broschyr vi gärna sänder till dig e-posta oss på info@vegetarian.se

  Kalla fakta och goda råd
  • 10 000 - 12 000 människor dör varje år i Sverige på grund av rökning.
  • Rökning ökar risken för hjärtinfarkt, hjärninfarkt, ger sämre kondition, åldrandet går fortare, risk för skelettskörhet ökar, rökare har oftare depression än ickerökare etc. I dag räknas rökning ha samband med ett 50-tal olika symtom och sjukdomar.
  • Tre av fyra rökare vill sluta röka. Förbered dig noggrant för ditt rökstopp!
  • Sluta gärna tillsammans med någon annan!
  • Berätta för dina anhöriga, vänner och arbetskamrater att du slutar röka!
  • Ersätt inte rökningen med snusande. Snus skapar kraftigt nikotinberoende.
  • För den inbitne rökaren, som är fast i nikotinberoende, kan det vara en hjälp med nikotintuggummi eller nikotinplåster! Kontakta din läkare!
  • Undvik så mycket som möjligt att vara tillsammans med människor som röker.
  • Gå ut och motionera!
  • Prova något av dessa metoder att sluta röka: a) röksluta i grupp! - gärna på ett hälsohem, b) nikotintuggummi eller -plåster, c) nikotininhalator d) akupunktur, e) hypnos, f) autogen träning g) aversionsterapi
  • För att lyckas krävs egen stark vilja, motivation. Utan den lyckas ingen.

 • Har toppidrotten råd med snusare?

  Snus - en skam för idrotten

  Snus

  Angående: Har toppidrotten råd med snusare?

  I svensk idrott är snusanvändning mycket vanlig. Inom många lagsporter har det blivit ett måste att snusa för att ”platsa i gänget”. Vi vet att förebilder är viktiga för ungdomar och det är säkert många småkillar och tjejer som börjar snusa bara för att tränaren snusar.

  Hur vanligt är det då med snus inom idrotten. När man studerade snusvanor bland hockeykillar i Värmland för några år sedan, visade sig att 36 % av 16- åringarna snusade. Detta är nästan det dubbla mot 16 åringar i stort. Redan för nästan 10 år sedan redovisades (Bergman & Garle 1995) att när man dopingtestade svenska idrottare hade 30 % av männen och 15 % av kvinnorna nikotin i sina dopingprov.

  Vanligast inom bandy, baseboll, ishockey, kraftsport, boxning (40-50%) men även förekommande i Simning (10%). I ett internationellt material var det 24 % av männen och 10 % av kvinnorna som uppvisade nikotin i sina tester.

  Hur mycket som härrör från snus, rökning resp. nikotinläkemedel går inte att avgöra från befintliga data, man kan bara konstatera att nikotin är vanligt förekommande inom idrott.

  Finns det något bra skäl att snusa för en idrottsungdom. Här får vi luta oss mot uppgifter från utlandet.

  Bland amerikanska basebollspelare i major league fanns ingen skillnad i spelarprestation mellan snusare och dom som inte snusade (Robertson och medarbetare 1997).

  Skador i muskler, leder, knän, ligament, senor och ryggsmärtor var vanligare hos snusare än bland och dem som inte snusade eller rökte kunde norsk idrottsforskning visa. Risken ökade med 2.3 gånger (Heir & Eide 1997).

  Om detta nu skulle gälla ishockeyspelare där spelarlönerna är skyhöga och segrar i mästerskap är det enda som räknas hur skulle man göra i följande fall.

  Klubben vill investera i en ny spelare och har fastnat för två toppspelare. Övergångspengar och löner hamnar i mångmiljonklassen. En är storsnusare och en snusar inte alls. Snuset ger inga fördelar i spelarprestation men det finns en klar överrisk för skador hos snusaren.
  Med kunskap om snusets konsekvenser borde klubbledningens val vara självklar!
  Jag tycker det är dags att inse faktum - idrotten har inte råd med snuset.

  Seppo Wickholm
  Övertandläkare

  Tillbaka upp...


  Angående: Snus - en skam för idrotten

  Bland 16-åringar är det nära nog dubbelt så många snusare inom idrotten som bland 16-åringar i stort. Det är framför allt i lagidrotterna som snusanvändningen är stor. Ledare, tränare och framför allt etablerade toppidrottare är förebilder och idoler för det uppväxande släktet. Man ser och hör idolerna i media med en prilla under läppen och vill vara lika tuff.

  Ledare, tränare och elitidrottare, betänk följande och ta ert ansvar;

  Läkare mot Tobak påpekar bland annat;

 • Det beroende som nikotinet i snuset medför är ofta mycket starkt
 • Nikotinberoende kan leda till ökat behov av andra droger som till exempel alkohol
 • Hjärtat slår 15 000 fler slag per dygn om du snusar vilket på sikt medför ökade risker för hjärtat
 • Snusning ökar risken att drabbas av åldersdiabetes
 • Snusning fördubblar risken för muskelskador vid idrottsutövning
 • Om gravida kvinnor snusar ökar risken för för tidig födsel, låg födelsevikt för barnet och plötslig spädbarnsdöd
 • Snus ökar risken för stelare kärlväggar och därmed förhöjd risk för framtida hjärt/kärlsjukdomar
 • Snusare uppvisar cellförändringar under läppen
 • Blottlagda tandhalsar är vanligt förekommande på platsen för snusprillan


  Nikotin är ett nervgift som påverkar alla organ. Det är dessutom starkt beroendeframkallande. Forskning har visat på ett samband mellan förhöjt blodtryck och snusning. Snus innehåller dessutom tobaksspecifika nitrosaminer som visat sig cancerframkallande i försök med celler och djur. Även aromatiska kolväten, bensopyren, likaledes cancerframkallande.

  Vid analys av två olika fabrikat snus, visade det sig att snus innehåller över 2.500 kemikalier, varav 28 är klassificerade som cancerogena. En genomsnittssnusare får i sig mer nikotin än rökarna. Snuset ger inga fördelar i idrottsprestationer. Omvänt, prestationssänkande och överrisk för skador hos snusaren.

  En idrottare tränar för att bland annat nå en förbättrad kondition. Snus kan försämra konditionen med 6-8 procent. Detta kan utgöra skillnaden mellan guld och silver!

  Arne Stålberg
  Hedersordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet
  Fyrfaldig veteranvärldsmästare i kanot
  Martin Lidberg
  Världsmästare och europamästare i brottning
  Magnus Nylander
  Doktor. med och tandläkare
  Spec. tillämpad miljömedicin och näringsforskare
     
  Kurt Svedros
  Ordförande Riksförbundet Hälsofrämjandet
  Karl-Otto Aly
  Leg läkare allmänmedicin Ordf. Sv Läkarföreningen för komplementär medicin
  Gert Fredriksson
  6 OS-guld, 1 silver, 1 brons 7 VM-guld, 17 NM-guld, 71 SM-guld. IOK:s pris till världens bästa idrottsman 1956


  Den som vill veta mer om snus kan gå kontakta Seppo Wickholm på seppo.wickholm@smd.sll.se