Ditt stöd är ovärderligt. 200 kr/år = 50 kr/kvartal = 17 kr /månad ett viktigt stöd till vårt ideella arbete för hälsan, miljön, djurskyddet och den ekologiska odlingen.

OBS!
Du som vill vara medlem i SVF och bor utanför Sverige måste göra ett tillägg till avgiften på inbetalningskortet med 90 kronor.
Detta för att täcka de avgifter som påförs SVF vid inbetalningar från andra länder.Så här gör du:
1. Ta reda på vilket medlemskap du ska ha. Se nedan vilka kategorier det finns.
  200 kr Fullbetalande, inkl. Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter
  80 kr Make/maka/sambo
  280 kr Hel familj (på samma adress), inkl. Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter
  100 kr Ungdom, 18 - 25 år, egen adress, inkl. Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter
2. Summera!
3. Sätt in pengarna på postgirokonto 1702-0 Svenska Vegetariska Föreningen. Du behöver inte använda någon speciell postgiroblankett från oss. Du kan fylla i en tom postgiroblankett. Du kan givetvis även betala via InterNet.
Glöm inte att uppge namn och adress gärna telefonnummer, och vilket födelseår du har om du vill bli ungdomsmedlem.
Vid familjemedlemskap uppge alla familjemedelmmar som är medlemmar!
.
Om du vill skicka efter ett inbetalningskort fyll i rutorna nedan och tryck på skicka.

  Du måste fylla i de fält som är markerade med en *
  Förnamn*:
  Efternamn*:
  Adress*:
  Postnr*:
  Postadress*:
  Tel nummer:
  E-post:
  Födelseår*:
  Prenumerera på tidningen HÄLSA resterande 8 nr för 259:- (reservation för prisändringar)
  Familjemedlemmar: Namn och födelseår
 
Välj form av medlemskap:
  Medlemsavgift, inkl. Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter 200:-
  Hel familj (på samma adress), inkl. en Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter 280:-
  Ungdomsavgift under 26 år, Tidskrift för Hälsa 4 nr/år + förmånliga rabatter 100:-
  Gåva till SVFs verksamhet Belopp
       
  Ja, jag vill bli medlem! * Totalbelopp
 
   

OBS!   OBS!   OBS!
Du behöver bara använda detta formulär om du vill skicka efter ett inbetalningskort.
Du kan betala in direkt på postgiro 1702-0 om du vill bli medlem.Tillbaka upp...


Copyright © SVF. All rights reserved.