Välkommen till Svenska Vegetariska Föreningens hemsida!
Vi hoppas att vår hemsida ska inspirera och underlätta både för Dig som är intresserad av att leva vegetariskt och för dig som redan är vegetarian. Intresset för vegetarismen sprider sig sakta men säkert över världen. Vegetarianer finns i alla länder och i  alla åldrar. Även i Sverige blir allt fler intresserade av vegetarisk kost. Speciellt glädjande är att intresset ökar bland barn och ungdomar. Vegetarianer har funnits i alla tider och i de flesta kulturer. Pytagoras, Platon, Sokrates, Tolstoy, Einstein, Carl von Linné, Mahatma Gandhi m.fl var alla välkända vegetarianer.
Några andra kända vegetarianer är: Per Ragnar, Thomas Di Leva, Lilly Johansson, Peter Wahlbeck, Paul & Linda McCartney, Sinead O’Connor, Richard Gere, Annie Lennox... Listan kan göras hur lång som helst! Svenska Vegetariska Föreningens kansli hittar Du på söder i Stockholm. Vi har böcker, videofilmer, t-shirts, vykort mm. till försäljning samt faktahäften, broschyrer och annat informationsmaterial. Ring, skriv, e-posta om Du har frågor eller funderingar kring det vegetariska. Vi tar även tacksamt emot tips av alla de slag!

Välkommen!
Svenska Vegetariska Föreningen (SVF)

Ge dig själv en MOROT - stöd SVF genom att bli medlem

Fjällgatan 23 B, 1 tr
116 28  STOCKHOLM
Tel: 08-702 11 16
Fax: 08-702 11 17
E-post: svf@vegetarian.se

Svenska Vegetariska Föreningen (Grundad 1903 av J L Saxon)

Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) som är partipolitiskt obunden och religiöst neutral, har som ändamål att skapa ett vänligare, värdigare och friskare samhälle genom att verka för en vegetarisk livsstil som innebär:

Att leva på en så naturnära vegetarisk kost som möjligt.
Att visa respekt för både människor, djur och natur.
Spridande av vegetarismens idéer.
Helhetssyn i förhållandet mellan hälsa och sjukdom.
Förbättrad sjukvård genom biologisk medicin och naturenliga behandlingsmetoder.
Utveckling av friskvårdsidéen genom motion och friluftsliv.
Allmänt genomförande av naturenlig odling samt en ekologisk riktig naturanvändning.
Bekämpning av alla jord-, vatten- och luftföroreningar.
Ett effektivt djurskydd och att alla djur får leva fritt utifrån sin natur och ej i fångenskap.
Fred, demokrati och medborgliga rättigheter och tolerans mellan individer, grupper, nationer och raser.

Genom att hålla föredrag, seminarier och matlagningskurser, finnas med på mässor och andra evenemang, genom skrivelser, uppvaktningar och debattinlägg vill SVFatt sprida de vegetariska idéer till allmänheten, myndigheter, media, skolpersonal, dietister, läkare m.fl. Stöd SVFs arbete genom att bli medlem!!

Läs mer om Johan L. Saxon Copyright © SVF. All rights reserved.