Här finns vi


Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) - riksorganisation:S V F  
Fjällgatan 23 B, 1 tr Tel. 08-702 11 16, telefontid må-fr 10-15
116 28 Stockholm Fax. 08-702 11 17
e-post: svf@vegetarian.se hemsida: www.vegetarian.se


° S V F  S T Y R E L S E  2 0 0 9 °

Ordförande:
Henrik Sundström

Övriga ledamöter:
Berit Alveskär
Elsy Olofsson
Inger Larsson
Kurt Svedros

Suppleanter:
Anna-Lisa Stenudd
Kåre Engström
Staffan Halldin

Revisorer:
Bertil Gyllencreutz
Anina Ågesjö

Revisorsuppleant:
Bo Leuchovius


SVF har lokalavdelningar på följande orter:

Göteborg Ordf. Evald Lindqvist 031 - 20 14 10
 • Lund/Malmö
 • Ordf. Anina Ågesjö 046 - 15 80 38, kontakta via hemsidan
  Stockholm Ordf. Henrik Sundström 08 - 747 90 55, kontakta via hemsidan
  Lokalavdelningarnas uppgift är att sprida SVFs idéer på det lokala planet bl.a genom föredrag, middagsträffar, kurser.
  (För mer info, se kalendarium)
   
  Vill Du starta en lokalavdelningen på din ort?
  Eller vill Du bli kontaktombud på din ort?

  Kontakta SVFs kansli!  Tillbaka upp...


  SVF har kontaktombud på följande orter:
  P
  å en del orter, där det för närvarande inte finns några lokalavdelningar, representeras SVF av kontaktombud. Även deras uppgifter är att sprida SVF’s idéer på det lokala planet.

  Eslöv Jan-Erik Svensson 0413 - 603 91
  Helsingborg John Pared 042 - 21 25 29
  Katrineholm Anette Einar 0150-441 73
  Kramfors Karin Rapp 0612-136 70
  Kristianstad Laurina Bergqvist 044-718 35
  Lund Olle Årman 046-12 18 24
  Långsele Ingborg Johansson 0620-403 89
  Nyköping Monica Börjesson 0155-26 76 95

  Ge dig själv en MOROT - stöd SVF genom att bli medlem!

  Tillbaka upp...


  Copyright © SVF. All rights reserved.